مجری طرح فاضلاب شادگان از اجرای 89 كیلومتر خطوط اصلی و فرعی فاضلاب در این شهر خبر دادوگفت:75 درصد شبكه فاضلاب شادگان اجرا شده است.

آبرسانی به شهرستان شادگان

به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو،علیرضا ضرغام مجری طرح فاضلاب شادگان با بیان این مطلب گفت: طرح فاضلاب شادگان در دو مقطع زمانی پیش از سال 75 و پس از آن اجرا شد كه در مقطع زمانی پیش از سال 75 حدود 16 كیلومتر شبكه فاضلاب اجرا و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی توضیح داد: رشد فزاینده جمعیت شهری و ضرورت بهره مندی مردم از محیط زیست سالم موجب شد شركت آبفا خوزستان مجدداً در سال 79 این طرح را بازنگری نموده و برای اجرای شبكه فاضلاب در این شهر برای افق 25 سال آینده برنامه ریزی نماید.
وی درادامه گفت:عملیات اجرایی طرح فاضلاب در سال 84 مجدداً آغاز شد و طی آن تا كنون بالغ بر 89 كیلومتر شبكه فاضلاب اعم از خطوط اصلی، فرعی، انتقال و انشعابات خانگی اجرا و بیش از هفت هزار اشتراك خانگی به مردم واگذار شد.
مجری طرح فاضلاب شادگان با بیان اینكه حدود 50 كیلومتر از شبكه فاضلاب باقیمانده به اعتبارات این طرح اشاره كرد و اظهار داشت از آغاز عملیات اجرایی این طرح تا كنون بالغ بر 114 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای اجرای تصفیه خانه فاضلاب 150 میلیارد ریال و تكمیل شبكه نیز 60 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
ضرغام در ادامه ضرورت اجرای تصفیه خانه و حفظ محیط زیست بویژه تالاب بین المللی شادگان را یادآور شد و خاطر نشان كرد: یكی از شاخص های مهم در اجرای طرح فاضلاب احداث تصفیه خانه است و همین امر تسریع در اعطای اعتبار و شروع عملیات اجرایی آن را ضروری می نماید.
وی همچنین به برنامه های فعلی این طرح اشاره كرده و بیان داشت: در حال حاضر پروژه اجرای خطوط اصلی و انشعابات خانگی و احداث 2 واحد تلمبه خانه فاضلاب در منطقه جهان آرا شادگان فعال شده است.


منبع : سایت خبری وزارت نیرو


ارسال این مطلب به دوستان