نام شهرکد شهر
آب گرمک علیا0612652
آبادان0631
آبژدان0682265
آسیاب0652328
آغاجاری0672322
آل طیب0672241
آلبوعفری0612448
ابوالعباس0692436
ابوشانک0632234
ابوصدرین0632279
ابیتر0642569
احمدمولا0642575
ارمش0672533
اروندکنار0632272
اسدآباد0672248
اسلام آباد/دزفول0641257
اسلام آباد/علیا0672252
اسلام آباد/مسجدسلیمان0682263
الباجی0611252
الهائی0611426
ام الطمیر0611242
امامزاده/عبداله0652427
امیدیه0652322
امیرالمومنین0652334
انجیرک0642253
اندیمشک0642422
اهواز0611
ایذه0692522
بارانگرد0692434
بازارچه مرزی/شلمچه0632431
باصدی0692238
باغملک0692422
بدرانی0632334
برآفتاب0692483
بروایه یوسف0611269
بستان0612522
بلادیه0641271
بلوارناظر0642442
بندبال0642268
بندر/ماهشهر0652232
بنه رحیمه0642576
بنوت بالا0641266
بهبهان0671
بهر0611254
بوزی0632333
بیت صیوان0692245
بیت واوی0612274
بیدروبه/کلگه دره06424522
پایانه/بندر/امام/خمینی0652264
پایگاه/پنجم شکاری0692267
پتک جلالی0692473
پسکره0692482
پیرآباد0672233
تاکائیدی0672242
ترکالکی0612682
تکیه0692439
تل گوینه0672261
تنگه مرکزی0632232
ثوامر0632236
جااردو06424524
جاته0641256
جایزان0672522
جریه سیدمحمد0642545
جزیره/مینو0632472
جسانیه بزرگ0612236
جفال0632332
جلالیه0612446
جلیزه حنظله0612454
جلیزیه رضا0612452
جنت مکان0612676
جنگیه/عمیره0611526
جولکی0672532
چاه سالم0652326
چغامیش0641262
چگارمان0682422
چلچلک0692437
چم0672268
چم خلف عیسی0652424
چمگلک0642437
چمیان0612273
چوئبده0632244
حاجی کمال0692568
حسام آباد0612651
حسین غلیم0642581
حسینیه0642452
حفارشرقی0632432
حمیدیه0612222
خرمشهر0632422
خسرج راضی حمد0642579
خشان0642546
خلف مسلم0642539
خنافره0632337
خویس0642563
دارخوین0632335
دالان0692485
دره نی0692484
درونک0672267
دریسیه سفلی0632354
دزفول0641
دغاغله0611232
ده صفر0672535
ده کهنه موزرم0692563
ده کیان0692564
ده ملا0652425
دهدز0692562
دهلاویه0612432
دوبندار0642443
دودانگه0672244
دوراهی/اسلام آباد0692475
دوکوهه0642425
دیلم06126218
راسوند0692533
رامشیر0692262
رامهرمز0691
رده سادات0632235
رستم آباد0692242
رضاآباد/عوض آباد0682225
رفیع0612464
رمیله0692266
رودزرد0692325
زرگان/ابوفاضل0612326
زویه 20612647
زیدون0672262
سادات حسینی/ملاح0692567
ساریه0612445
سالمی0632344
سددز0642444
سدشاور0642582
سربندر0651
سرحانی0692474
سردارآباد0612644
سردشت0642322
سرگچ0682424
سرله0692479
سلطان آباد0692232
سماله0612687
سمیده0612466
سوره0632453
سوسنگرد0612422
سویره0652332
سیاه منصور0641246
سیدرضی0642534
سیدعباس0642566
شادگان0632322
شلیلی بزرگ0612639
شهرک صنعتی/الباجی0612266
شهرک صنعتی/خرمشهر0632452
شهرک/آزادی0642435
شهرک/ابوذرغفاری06425240
شهرک/امام خمینی0642247
شهرک/امام/حسین/صفی آباد0642243
شهرک/انقلاب0641248
شهرک/بنه حاجات0641273
شهرک/بهرام0642535
شهرک/توحید/شهرک/شمس آباد0642244
شهرک/حربن ریاحی0642572
شهرک/حمزه0641228
شهرک/خیبر0641258
شهرک/سلمان فارسی06425243
شهرک/سیدنور0641264
شهرک/شهید/اسدپور0682426
شهرک/شهید/بهشتی اهواز0612634
شهرک/شهید/بهشتی دزفول0641272
شهرک/شهید/چمران شوشتر0612677
شهرک/شهید/چمران ماهشهر0652242
شهرک/شهید/رایگانی0692258
شهرک/شهید/رجائی0612632
شهرک/شهید/شرافت06126214
شهرک/شهید/کریمی0641254
شهرک/شهید/محمدی0612685
شهرک/شهید/مدنی/دزفول0642438
شهرک/شهید/مدنی/سربندر0652263
شهرک/شهید/مطهری0641263
شهرک/شهید/منتظری0641242
شهرک/طالقانی دزفول0642232
شهرک/طالقانی ماهشهر0652426
شهرک/طالقانی/هفتگل0692328
شهرک/عدالت0641238
شهرک/محمدبن جعفر0641227
شهرک/مسلم بن عقیل0642567
شهرک/مهاجرین0641255
شهرک/نورمحمدی06126213
شهرک/وحدت0672251
شهروئی0672234
شوش/عمله سیف/شهرک/شهید/دانش0642522
شوشتر0612622
شیبان0612327
شیخ زهراو0612239
شیخ صالح0612451
شیخ علی اصغر0642568
شیرین آب0642325
صالح داوود0642544
صالح مشطط0642543
صفحه 20612279
صیدون0692472
طراح سیدعلی0612229
طره بخاخ0632245
طره خضر0632238
ططرآباد0682329
طلاور0692476
عبدالخان0642562
عبودی0632347
عرب اسد06126215
عرب حسن06126217
عشاره بزرگ0611283
علا0692486
علی آباد0642439
عوده0612249
عین دو0611380
غوابش0612455
غیزانیه بزرگ0611248
غیزانیه کوچک0611247
فالح0692569
فضیلی0641229
قالندعلیا0672246
قلعه تل0692432
قلعه چنعان0611527
قلعه خواجه0682262
قلعه کعبی0672264
قلعه لور0642426
قلعه نوشمس آباد0641265
کایدان0612678
کردستان0672238
کره سیاه تلخ0672243
کریت برومی06114427
کشتیرانی/بندر/امام/خمینی0652252
کلگه زار0672247
کنارپیر06126212
کهباد0612538
کهنگ0641252
کوت سیدسلطان0612336
کوت سیدنعیم0612438
کوشک0682222
کوشکک0612686
گبیریک0611256
گتوند0612672
گچ گرسا0682326
گرگرعلیا0652245
گروه/پدافندهوائی0672255
گلگه دره یک0642454
گلگیر0682223
گمبوعه بزرگ0612255
گوریه0612642
لالب0692438
لالی0682322
لران0692435
لنگر0612648
لنگیرات0672265
مالک اشتر0642577
مالکیه0612447
مجتمع/پتروشیمی/بندر/امام/خمینی0652255
مجتمع/پتروشیمی/رازی سربندر0652266
مربچه0692236
مرعی0612444
مزرعه یک0642578
مسجدسلیمان0681
مشراگه0692268
مشهدتشان0672237
ملاثانی0612322
منازل سازمانی/دشت آزادگان0612263
منصوریه0672235
منطقه اقتصادی/بندر/امام/خمینی0652262
منیخ0632434
منیوحی/ابوخضراوی0632275
مهدی آباد06126216
میان آب دزفول0642565
میانکوه0652325
میداوودسفلی0692433
ناصرآباد0652428
نهرحسین0632349
نهرمسلم0632342
نهرمضیف0632352
هفت تپه0642234
هفت چشمه شهیدان0682224
هفتگل رامهرمز0692322
هندیجان0652422
هورت عاگول0612467
هوفل شرقی0612453
هویزه0612462
ویس اهواز0612333
ویسی0672253
یزدنو0612468
یکاویه یک0612267