نقشه ماهواره ای و اطلس راه های شهر شادگان در استان خوزستان
با قابلیت دانلود به سه حالت اطلس راه ها، تصویر ماهواره ای و نقشه ماهواره ای
و امکان مکان یابی، مسیریابی، تعیین فاصله (مسافت) و قبله نمای اینترنتی
با امکان چرخش سه بعدی در جهات مختلف و تصاویر و عکس های دیذنی
قابل چاپ و ضبط بااستفاده از سرویس گوگل ارث


تصویر ماهواره ای شهرستان شادگان


جهت دیدن نقشه و تصویر ماهواره ای شهرستان شادگان اینجا کلیک کنید